Wat is logopedie

Wat doet een logopedist?

Een logopedist houdt zich bezig met observatie, onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen en volwassenen met spraak- en taalproblemen, ademhalingsproblemen, stemproblemen, eet- en drinkproblemen en gehoorproblemen.