Afwijkende mondgewoonten

Onder afwijkende mondgewoonten verstaan we gewoontes die negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, het spreken en het gehoor.

Afwijkende mondgewoonten kunnen bestaan uit:

  • Mondademen
  • Foutieve tonghouding in rust, bij spreken en slikken
  • Duim- en of vingerzuigen
  • Bijten op vingers, nagels of lippen
  • Afwijkend slikpatroon

Afwijkende mondgewoonten zijn van negatieve invloed op het succes van de orthodontische begeleiding.

De therapie die wij hiervoor toepassen heet OMFT (oro myofunctionele therapie) *linkje specialisatie OMFT en is gericht op het herstellen van een verstoord evenwicht in de spieren in en rond de mond.