Praktische info

Screening

Twijfelt u of uw kind logopedie nodig heeft? U kunt voor een vrijblijvende screening een afspraak maken via info@sprekendlogopediezvl.nl of contact opnemen via 0117/851823

Verwijzing en vergoeding

Logopedische zorg wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, wanneer een verwijzing voor logopedie aanwezig is. Deze wordt verstrekt door uw huisarts, tandarts, orthodontist of medisch specialist. Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt dat de kosten van een behandeling eerst vanuit het eigen risico van de zorgverzekering moet worden betaald.

Sprekend Logopedie Zeeuws Vlaanderen is “direct toegankelijk “voor een aantal zorgverzekeraars. Dat wil zeggen dat er voor sommige verzekeraars geen verwijzing voor logopedie nodig is. Check hiervoor even uw polis. Voor zorgverzekeraar CZ is geen verwijzing nodig vanaf 18 jaar.

Met alle zorgverzekeraars is een contract afgesloten.

Behandeling

Behandeling vindt plaats in de goed uitgeruste praktijk in IJzendijke en in de nevenvestigingen in Breskens, Groede, Sas van Gent, Oostburg, Cadzand en Aardenburg. Behandeling aan huis kan enkel op medische indicatie.

Voor de openingstijden verwijs ik u graag naar de homepage van de website

Recht op keuze informatie

Als cliënt kunt u op verzoek aanvullende informatie verkrijgen over de aangeboden zorg. Denkt u hierbij aan informatie over tarieven, kwaliteit, cliëntervaringen en bewezen werkzaamheid van de therapie.

Klachten

Wkkgz staat voor de wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg.

Mocht u klachten hebben, kunt u deze met ons bespreken. We zoeken dan samen naar een oplossing voor uw klachten. Als lid van de NVLF zijn wij automatisch aangesloten bij de klachtenregeling eerste-lijns-logopedie. De klachtenfunctionaris en aansluiting bij de geschillencommissie is gereld via het lidmaatschap NVLF. Een folder over klachtrecht is beschikbaar in de wachtruimte.

Meer informatie over klachtrecht/Wkkgz kunt u vinden via onderstaande link

www.klachtenloketparamedici.nl