Taal

Door middel van observatie en onderzoek wordt een indruk gekregen van het taalbegrip en taalproductie, zowel van de gesproken als geschreven taal en het herkennen van plaatjes. In therapie wordt in eerste instantie uitgegaan van de resterende communicatiemogelijkheden die de persoon nog heeft.

Overzicht stoornissen m.b.t. Taal

Vertraagde taalontwikkeling

Er is sprake van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een kind op taalgebied achterblijft in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Er kunnen zich problemen voordoen:

 • Taalbegrip: moeite met uitvoeren van opdrachten en instructies
 • Taalgebruik:
  • Kleine woordenschat,
  • Gebruik van onvolledige zinnen
  • Problemen in de woordvolgorde van zinnen
  • Problemen met vervoegen van werkwoorden, gebruik van voorzetsels en lidwoorden
  • Moeite met vertellen van verhalen
Meertaligheid

Meertaligheid en logopedie geeft altijd veel vaagstukken. De scheidingslijn tussen ‘verwerven van een tweede taal en/of een taalstoornis zijn soms lastig te herkennen. Logopedie wordt enkel vergoedt wanneer er sprake is van een taalprobleem. Hierbij zijn er dus zowel problemen in de moedertaal en in de Nederlandse taalontwikkeling

Afasie

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een letsel in de linker hersenhelft. Dit kan ontstaan door een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding), trauma of een tumor. Een persoon met afasie kan moeite hebben met het begrijpen en/of uiten van taal. Mensen met afasie hebben niet alleen moeite met begrijpen of uiten van gesproken taal, ook het (begrijpend) lezen, schrijven, herkennen van plaatjes dan wel gezichten kan gestoord zijn.

Communicatieproblemen bij letsel in echter hersenproblemen

Door letsel in de rechterhersenhelft kan de patiënt communicatieve problemen hebben.

Mogelijke problemen:

 • Stoornissen in het begrijpen van de figuurlijke betekenis
 • Stoornissen in het onderhouden van een gesprek spreken: we zien dat de persoon weinig oogcontact maakt, de gesprekspartner steeds onderbreekt en afgeleid is
 • Moeite met het verwerken van geschreven teksten of het zelf schrijven.