Communicatieve redzaamheid

Communicatieve redzaamheid is het begrijpen en begrepen worden in sociale context. Wij zoeken naar mogelijkheden om kinderen communicatief redzaam te maken door het versterken van de verbale en non-verbale mogelijkheden

Onze specialist(en)